Cerkev sv. Štefana

15. Oktober 2013 • Zanimivosti • objavil Administrator

Župnijska cerkev sv. Štefana, papeža (fotograf: Sl-Ziga)

Župnijska cerkev sv. Štefana, papeža (fotograf: Sl-Ziga)

Prvo cerkev naj bi Ribnica dobila že v devetem stoletju, župnijo svetega Štefana papeža pa so v začetku enajstega stoletja ustanovili oglejski patriarhi. Drugo cerkev so verjetno sredi petnajstega stoletja postavili Celjski grofje, zdajšnja pa je bila sezidana v letih 1866-68.

Ta neoromanska cerkev z dvostolpno fasado, triladijsko dvorano z emporami, nakazano prečno ladjo in apsidalnim zaključkom je eden najznačilnejših primerov historizma v slovenski cerkveni umetnosti. Prezbiterij je poslikal Janez Wolf, ladjo pa Matija Koželj. Oltarji so nastali v kamnoseški delavnici Ignacija Tomana, kipi so delo Franca Ksaverja Zajca, sliko Sveti Štefan papež je naslikal Ivan Grohar. Konici zvonikov so v letih 1958-60 po načrtu Jožefa Plečnika nadomestili s stebriščnima zaključkoma, ki prispevata h katedralskemu videzu cerkve.

naslednja objava