Projekt EKSRP

Zaščitni znak EKSRP in LAS PPD

Aktivno prek mostov – gozdovi, vode in mostovi Ribnice

Naslov projekta: Aktivno prek mostov – gozdovi, vode in mostovi Ribnice

Znesek, višina sredstev: 90.000,00 €

Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Znesek, višina sofinanciranja: 68.809,00 €

Vodilni partner projekta:

Občina Ribnica

Partnerja:

  • Harlekin trade d.o.o., Ljubljana, PE Gostilna in picerija Harlekin
  • Športno društvo Klub ponosnih posameznikov

Opis projekta:

S projektom »Aktivno prek mostov – gozdovi, vode in mostovi Ribnice« bomo vzpostavili boljše infrastrukturne, vsebinske in promocijske aktivnosti za področje gibanja, predvsem na področju kolesarjenja.  V izvajanje projekta bomo vključili tudi ranljive skupine – mlade, ženske in starejše.

Aktivnosti Harlekin trade d.o.o. v projektu:

  • izgradnja kolesarnice – lesene izposojevalnice koles,
  • vodenje in koordinacija projekta.

Povezave: